Vivium ondersteunt werknemers met burn-out en andere stressgerelateerde aandoeningen

​​​​​​​

Stressgerelateerde aandoeningen zoals burn-out komen meer en meer voor in onze samenleving. 1 op 7 van de werkende bevolking in België heeft ofwel burn-out klachten of loopt een risico op een burn-out.

Wanneer dit leidt tot arbeidsongeschiktheid, biedt Vivium professionele begeleiding door onafhankelijke experten. Zij beoordelen of een begeleidingstraject nuttig kan zijn om uw welzijn en de terugkeer naar het werk te ondersteunen. Vooral bij psychosociale problemen of stressgerelateerde aandoeningen als burn-out is individuele ondersteuning belangrijk.

Vivium biedt deze begeleiding gratis en op vrijwillige basis aan bij de waarborg arbeidsongeschiktheid van uw groepsverzekering bij Vivium.

Lees verder voor meer details.

Hoe kan je burn-out bij jezelf herkennen?

Welke factoren veroorzaken stress?

Welke situaties kunnen stress geven?

Welke individuele eigenschappen kunnen stress in de hand werken?

Wat zijn de klachten en gevolgen op psychisch en lichamelijk vlak en hoe beïnvloedt het uw werkprestaties?

Welke niveaus van burn-out zijn er?

Welke factoren verlichten stress?

​​​​​​​

 

Ervaart u te veel stress?

Doe de STRESSTEST

Werd u arbeidsongeschikt door burn-out of stress? Laat u dan gratis professioneel begeleiden door Vivium

Als u te veel stress ervaart en u daardoor in een situatie komt dat gaan werken niet meer mogelijk is, is het belangrijk om die periode van stress zo kort mogelijk te houden en uw energie terug te vinden. Studies tonen aan dat wie thuis zit met een burn-out bij een terugkeer naar het werk binnen de drie maanden 80% kans heeft op een succesvolle herstart. Wie pas na een half jaar terugkeert ziet de kans op een succesvolle herstart dalen tot 45%. Na een jaar terug aan de slag gaan is maar succesvol voor 20%.

Maak gebruik van de professionele begeleiding die Vivium u vrijblijvend en gratis aanbiedt. We werken hiervoor samen met onafhankelijke experts die gespecialiseerd zijn in begeleidingstrajecten voor mensen met klachten door stress.

Hoe verloopt zo’n begeleidingstraject concreet? Dat vindt u terug in het stappenplan.

Wat zijn de voordelen van professionele begeleiding?

Doelstellingen

De professionele begeleiding heeft als doel het welzijn van medewerkers te verbeteren en hen te ondersteunen en te begeleiden bij de terugkeer naar het werk. Vooral werknemers met psychosociale problemen of met stress-gerelateerde aandoeningen als burn-out, hebben baat bij individuele ondersteuning.

Vivium werkt hiervoor samen met meerdere onafhankelijke partners die gespecialiseerd zijn in dergelijke begeleidingstrajecten.

Geen extra kosten

Deze extra dienstverlening maakt deel uit van de waarborg ‘Arbeidsongeschiktheid’ in de groepsverzekering van Vivium.

Er zijn geen kosten aan verbonden voor de werknemer, noch voor de werkgever. Vivium neemt deze op zich.

Vereiste toestemming

De werknemer beslist zelf over deelname aan het begeleidingstraject en kan ook steeds op eigen initiatief uitstappen. De werknemer moet uitdrukkelijk akkoord gaan dat Vivium zijn/haar contactgegevens doorgeeft aan de onafhankelijke begeleider.

Contactgegevens beperken zich tot naam, telefoonnummer en eventueel het e-mailadres.

De medewerker geeft dit akkoord op het moment van de aangifte van de arbeidsongeschiktheid, door een clausule op de tweede pagina van het aangifteformulier aan te vinken.

 

Het aangifteformulier kunt u hier downloaden.

Netwerk van experten

 

De externe partners beschikken over een uitgebreid netwerk van erkende experten. Dit netwerk is verspreid over het hele land. Zo garanderen we een professionele dienstverlening zonder dat de betrokkene zich ver moet verplaatsen.

Discretie

 

De werkgever weet niet dat de werknemer een extern begeleidingstraject volgt.

Indien een expert oordeelt dat het zin heeft om de werkgever en/of vertrouwenspersoon en/of bedrijfsarts in het traject te betrekken, zal de betrokken werknemer hier eerst mee moeten instemmen.

Vertrouwelijkheid en respect voor het beroepsgeheim

De externe partners werken volledig onafhankelijk. Zij waarborgen strikte vertrouwelijkheid en respect voor het beroepsgeheim. Er worden geen medische gegevens uitgewisseld met Vivium, zonder dat de betrokkene expliciete toestemming verleent.

 

Professionele begeleiding werkt

Pulso en Workplace Options, de onafhankelijke partners waarmee Vivium samenwerkt zijn experts op het vlak van welzijn. Hun gespecialiseerde medewerkers hebben heel wat ervaring in de ondersteuning van werknemers. Hierbij staat een gepersonaliseerd begeleidingstraject altijd centraal. En dat hun aanpak werkt, kan u afleiden uit de cijfers van Workplace Options.

 

Start vandaag

Bent u momenteel aan het werk?

  • Doe tijdig de stresstest.
  • Lees onze tips om beter in balans te blijven en onze suggesties om negatieve invloeden te verminderen.
  • Help uzelf op deze manier om mentaal gezond aan het werk te blijven.
  • Beperk zo het risico op een vicieuze cirkel van stress, angst en depressie.

Bent u momenteel arbeidsongeschikt door een stressgerelateerde aandoening?

  • Zodra u weet dat u langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt zal zijn, meldt u uw arbeidsongeschiktheid meteen aan Vivium via het aangifteformulier.
  • Op het aangifteformulier duidt u aan dat u begeleiding wenst en gecontacteerd wilt worden voor meer toelichting.  
  • De expert zal na het gesprek beoordelen of een begeleidingstraject opportuun is voor u.
  • U kan dan gratis en op vrijwillige basis deelnemen.

Onze partners:

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​